Saturday, November 15, 2008

Burnin' 2

Burnin' 2, Digital Painting, November 2008

Splash 2


Splash 2, Digital Abstract Painting, November 2008

Thursday, November 06, 2008

Abstract 12

Abstract 12, Digital Painting, 923 x 614, November 2008

Sunday, November 02, 2008

Think Think Think

The Thinker, digital painting, October 2008